Lilin lilin

(Tallow-chandler) Dalam mimpi, chandelier melambangkan pesta, kegembiraan, kebahagiaan, kematian, penyakit, bimbingan, pengetahuan, keinginan, kecerobohan, atau tangisan.