Membanggakan

(Brag | Feat) Membual tentang sesuatu dalam mimpi menandakan kekayaan dan pengeluaran.