Haji

(arb. Lihat Hari Raya Bakar | Haji | Menanggapi | ‘Umrah)