Fringes

(Pinggiran pelana | Hiasan gantung) Pinggiran dalam mimpi melambangkan perkelahian, pertengkaran atau pembicaraan yang sia-sia. (Juga lihat Jumbai)